Žádost o vyšetření


Žádám o pedagogicko-psychologické vyšetření

Jméno dítěte:


Datum narození



Adresa


Škola, třída


Důvod vyšetření


Váš telefon
Váš e-mail


Pracovište poradny